Vetlladora per ajudar a l´alumne dins i fora de la clase

Publicado 16/01/2021 en el Tablón de Anuncios de Tarragona

Precio a convenir


Atendre de forma individualitzada a l´alumne, per tal d´adaptar i aplicar els diferents programes de treball. col.laborar amb el professorat. atendre de forma individual, segons el tipu de necessitat especifica. vetllar per l´integracio de l´alumne en el grup-clase. ajudar als pares i avis en el desenvolupament del curs escolar.

Ver todos los anuncios de MARIAMARIA LOURDES

  • Contactar
  • Enviar


« Volver al Listado de Anuncios