Médico General (gerontologia)

Publicado 20/01/2022 en el Tablón de Anuncios de Barcelona

45.000 €


Localidad: Barcelona, Provincia: Barcelona.
Dirección: Cantabria, 28. Código postal: 08020.

Tipo de contrato: Tiempo Completo, Tiempo Parcial

Àmbit de treball: gent gran Tasques a realitzar: • Valoració geriàtrica integral de la persona gran. • Definició objectius d'atenció mèdica i determinar els nivells d'atenció que necessita la persona. • Prescripció de tractaments específics. • Realitzar seguiment de patologies agudes i cròniques de les persones grans. • Derivar la persona atesa al recurs assistencial pertinent i establir la coordinació necessària per mantenir la continuïtat assistencial. • Elaboració d'informes mèdics requerits. • Potenciar mesures preventives i d'educació sanitària. Requisits: Llicenciatura en medicina . Ofertas de empleo en tablondeanuncios.

Ver todos los anuncios de Mónica García

  • Contactar
  • Enviar


« Volver al Listado de Anuncios