Profesores/as para impartir actividades extraescolares

Publicado 16/10/2019 en el Tablón de Anuncios de Pontevedra

Salario a convenir


Tipo de contrato: Temporal, Por horas

Precísanse profesores/as para impartir actividades extraescolares en diferentes colexios e asociacións na área de redondela, sanxenxo, val miñor, vigo e limítrofes para as seguintes actividades: - robótica. - cociña. - danza urbana. - taekwondo. - idiomas. - informática. - cómic. *estudos mínimos: formación na materia (no caso de idiomas: diplomado - mestre cun nivel do idioma alto (b2-c1), demostrable en entrevista). *experiencia mínima: tres anos mínimo no traballo con grupos de nenos/as de 3 a 12 anos. *ter dispoñibilidade de tarde (16-18:30h) de luns a venres. ***imprescindible ter o certificado emitido polo ministerio acreditando non constar no rexistro central de delincuentes sexuais. ***para impartir a actividade de cociña é necesario ter realizado o curso de manipulador de alimentos. buscamos persoas sociables e con clara vocación docente. Xente dinámica, implicada, alegre e motivada polo seu traballo. . Ofertas de empleo en tablondeanuncios.

Ver todos los anuncios de IMAXINA SERVIZOS CULTURAIS E EDUCATIVOS

  • Contactar
  • Enviar


« Volver al Listado de Anuncios