Administratiu/va amb francès (nivell alt)

Publicado 14/07/2018 en el Tablón de Anuncios de Barcelona

Salario A convenir


Tipo de contrato: Tiempo Completo

Tasques administratives en general i documentació de tràfic (obrir expedients...albarans....introduir al sistema...trucades a clients...) idioma imprescindible: francès coneixements d'ofimàtica i excel.. Ofertas de empleo en tablondeanuncios.« Volver al Listado de Anuncios