Becario de calidad

Publicado 05/10/2019 en el Tablón de Anuncios de Girona

Salario a convenir


Tipo de contrato: Practicas

Titulació requerida: ciencia i tecnologia dels aliments. engineria agroalimentaria altres graus similars. funcions: arxivar registres varis: envasats, fulls etiquetatge, entrega línia. gestió mostroteca: paquets producció. Presa mostres control d’entrada i gestió a mostroteca. Registre control entrada, etc. presa de mostres per laboratori i enviament. Test ràpids: realització i registre. gestió de mostres estudis de vida útil (sensorial) control de temperatura i clor. demanar coa’s a proveïdor i registrar-ho. Homologació a proveïdors. arxiu autoritzacions ccpae. gestió d'incidencies. pla de formació interna. -coneixement normativa ifs -appcc -plans segons acsa -gestió auditories internes tipo de puesto: beca / prácticas. Ofertas de empleo en tablondeanuncios.

Ver todos los anuncios de Javier

  • Contactar
  • Enviar


« Volver al Listado de Anuncios